COVID-19 Family Video Series

Video Dành cho các Gia đình trong Đại dịch COVID-19

Loạt video này được Cơ quan Giáo dục Texas (TEA) chia sẻ trong đó cung cấp các thông tin có thể giúp phụ huynh hiểu được quy trình tiếp nhận, xét duyệt, bác bỏ (ARD) cũng như quy trình xử lý khiếu nại. Video cũng bao gồm các mẹo về học tập tại nhà để giúp phụ huynh hỗ trợ con em mình.