Video Dành cho các Gia đình Trong Đại dịch COVID-19

Các cuộc họp của ARD

Video này cung cấp thông tin qua đó giúp phụ huynh có được hiểu biết cơ bản về quy trình tiếp nhận, xét duyệt, bác bỏ (ARD).