Video gia đình COVID-19: Cuộc họp ARD - SPEDTex
  TEA Website TEA Website Contact TEA Sign Up For Updates

SPED TEX Special Education Information Center

Phone Number1-855-773-3839
Mail to Address inquire@spedtex.org
Facebook Twitter Link

NOTE: In this website, non 'SPEDTex.org' url links open in a new window.

Video gia đình COVID-19: Cuộc họp ARD

 

 

Video này cung cấp thông tin có thể giúp phụ huynh hiểu những điều cơ bản về quy trình nhập học, xem xét, sa thải (ARD).

 

Các liên kết bên dưới cung cấp cho bạn quyền truy cập vào từng phần của video quy trình ARD đầy đủ để bạn có thể chọn phần video bạn muốn xem hoặc truy cập lại: 

 

Full ARD Meeting

Quy trình ARD: Video đầy đủ

Cung cấp thông tin tổng quan về quy trình cuộc họp tuyển sinh, xem xét, sa thải.   (Bấm để cuộn lên để xem video)

 

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Cung cấp thông tin tổng quan về quy trình họp ủy ban tuyển sinh, xem xét, sa thải (ARD). (Bấm để cuộn lên để xem video)

 

 

Before the ARD Meeting

Trước cuộc họp ARD

Chia sẻ những ý tưởng mà bạn có thể sử dụng để chuẩn bị cho cuộc họp ARD của con bạn. (Bấm để cuộn lên để xem video)

 

 

Trong ARD

Trong cuộc họp ARD

Đưa ra các mẹo có thể giúp bạn tham gia tích cực hơn vào cuộc họp ARD của con bạn. (Bấm để cuộn lên để xem video)

 

 

Video - Sau cuộc họp ARD

Sau cuộc họp ARD

Trình bày thông tin cần thiết về các lựa chọn có sẵn sau cuộc họp ARD. (Bấm để cuộn lên để xem video)

 

 

Khám phá các tài nguyên bên dưới để tìm hiểu thêm về quy trình ARD: