Video gia đình COVID-19: Học tại nhà - SPEDTex
  TEA Website TEA Website Contact TEA Sign Up For Updates

SPED TEX Special Education Information Center

Phone Number1-855-773-3839
Mail to Address inquire@spedtex.org
Facebook Twitter Link

NOTE: In this website, non 'SPEDTex.org' url links open in a new window.

Video gia đình COVID-19: Học tại nhà

Tìm hiểu các chiến lược mà bạn với tư cách là cha mẹ / người giám hộ có thể thực hiện để đảm bảo rằng con bạn tiếp tục tiến bộ với việc học ở nhà trong những thời điểm không chắc chắn này của COVID-19.

 

 

 

 

Khám phá các nguồn bên dưới để tìm hiểu thêm về cách học ở nhà.